Documenten

Doorstroomlocatie? Neem contact met ons op!

Doorstroomlocaties

 • zijn locaties waar de bezoekers lopend een route afleggen
 • hebben één ingang en één uitgang
 • werken met tijdslots en reserveringen
 • hebben een protocol voor het naleven van alle RIVM- en branche-richtlijnen.

Er is dus altijd sprake van doorstroom van bezoekers. Bijvoorbeeld bibliotheken, musea, dierentuinen en kermissen. Arcadehallen, casino's, congreszalen, horeca, indoor-speeltuinen, vergaderlocaties, zwembaden zijn geen doorstroomlocatie.

Een uitzondering geldt voor de detailhandel: winkeliers hoeven zich niet te melden bij de veiligheidsregio of de gemeente. Voorwaarde is wel dat zij een deurbeleid hanteren waardoor de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en het binnen niet te druk wordt.

Doorstroomlocatie aanmelden

Beheert u een doorstroomlocatie in Heemskerk? Mail een voorstel voor het maximale aantal bezoekers naar post@heemskerk.nl. Houd hierbij rekening met de maatregelen die zijn vastgesteld in de noodverordening. De gemeente toetst het voorstel en adviseert vervolgens de voorzitter van de veiligheidsregio over het te nemen besluit. Bekijk ook de recente noodverordening op vrk.nl/Coronavirus(externe link).

Wat moet u aanleveren?

Stuur in de bijlage in ieder geval de volgende zaken mee

 • Vloerplan + beschikbaar vloeroppervlak bezoekers.
 • Maximaal aantal gelijktijdige bezoekers.
 • Uitgangspunt: 5 m² looproute per bezoeker.
 • Sanitaire voorzieningen.
 • Hygiënemaatregelen.

Laat verder zien dat uw plannen:

 • Voldoen aan richtlijnen RIVM.
 • Voldoen aan richtlijnen branche.
 • Ervoor zorgen dat de maatregelen nageleefd kunnen worden, zoals de 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Voldoen aan de overige voorwaarden voor een samenkomst.

Meer informatie

Bel team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid op 14 0251 of mail post@heemskerk.nl