Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) organiseert ondernemersbijeenkomst over Circulaire Economie

Bijeenkomst circulaire economie

De Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) ging op maandag 9 juli in gesprek met het regionale bedrijfsleven over ‘anders omgaan met grondstoffen en afvalstromen’. De bijeenkomst, op de toepasselijke locatie van Braam Recycling in Beverwijk, is druk bezocht. In de regio gebeurt al veel op het gebied van de circulaire economie. Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren.

Binnen de ESIJ werken de drie IJmond gemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) samen op economisch gebied. De ESIJ heeft recent een studie laten uitvoeren: ‘Verkenning mogelijkheden circulaire economie in de IJmond’. In dit onderzoek is gekeken waar in de IJmond specifieke kansen liggen voor circulaire initiatieven. Tijdens deze avond is het rapport inhoudelijk met de ondernemers besproken en is gekeken naar de economische kansen en aanknopingspunten die circulaire economie voor de ondernemers in de IJmond kan bieden. Kansen zijn er, maar er is ook geconstateerd dat er veel drempels zijn voor het maken van circulaire business cases. Waaronder belemmerende regelgeving en complexe samenwerking binnen ketens en sectoren. De ESIJ biedt zich aan als aanspreekpunt voor ondernemers met circulaire initiatieven en kan vanuit een verbindende rol hierin ondersteuning bieden.

De ESIJ kan ook op andere manieren de circulaire economie in de IJmond stimulieren, bijvoorbeeld door voorlichting te geven over het onderwerp, (financiële) ondersteuning en het aanjagen van pilotprojecten. De discussies en conclusies van 9 juli worden verwerkt in het rapport.