Documenten

Frits Brouwer (CDA) vervangt tijdelijk wethouder Krijn Rijke

Op voordracht van de CDA-fractie wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om Frits Brouwer (66) met ingang van 27 mei 2021 te benoemen als tijdelijke vervanger van wethouder Krijn Rijke. Rijke is wegens persoonlijke omstandigheden langere tijd afwezig. Brouwer vervangt Rijke naar verwachting voor een periode van 2 tot 4 maanden. Hij neemt nagenoeg de gehele portefeuille van Rijke over.

Frits Brouwer is geen onbekende in de Heemskerkse politiek. Hij is sinds 2001 actief binnen het CDA-Heemskerk en was gemeenteraadslid voor het CDA van 2002 tot 2006. Van 2015 tot 2019 maakte hij deel uit van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Frits Brouwer is sinds twee jaar met pensioen na een loopbaan met onder andere directiefuncties bij overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat en het KNMI.

Het gemeentebestuur van Heemskerk en de CDA-fractie zijn verheugd dat een politiek en bestuurlijk ervaren kandidaat bereid is gevonden om tijdelijk het wethouderschap op zich te nemen.