Geen grote veranderingen in schoolverzuim Heemskerk

Het jaarverslag Leerplicht 2018-2019 laat geen opvallende veranderingen zien in het schoolverzuim in Heemskerk vergeleken met het vorige schooljaar. Het aantal meldingen op luxe verzuim (verzuim voor extra verlof) is stabiel : 31 meldingen. Ook het aantal meldingen van leerlingen die niet ingeschreven staan op een school is ongeveer hetzelfde als het vorige schooljaar (6 meldingen). In het schooljaar stonden in totaal 5.453 leerplichtige jongeren ingeschreven in Heemskerk.

Het aantal meldingen van verzuim van korte of langere tijd van leerlingen die bij een school staan ingeschreven is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van het vorig schooljaar (156). Het aantal toegewezen aanvragen voor vrijstelling van schoolbezoek, vervangende leerplicht of vrijstelling van inschrijving is ook min of meer gelijk gebleven (23).