Gemeente Heemskerk en Nozem en de Non tekenen overeenkomst

De Nozem en de Non

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Nozem en de Non en de gemeente Heemskerk

De Nozem en de Non en de gemeente Heemskerk hebben een overeenkomst getekend over de huuropzegging. Er is afgesproken dat de exploitanten van de Nozem en de Non – Wim Burghout en Ans Kabel -  tot (minimaal) eind juni 2018 hun activiteiten (kunnen) voortzetten. De gang naar de rechter is hiermee gestaakt. De gemeente en Burghout en Kabel zijn blij dat zij overeenstemming hebben bereikt.

De gemeente is altijd van mening geweest dat de huuropzegging geen afbreuk doet aan de waardering die de gemeente heeft voor de activiteiten die Burghout en Kabel sinds 2007 hebben ondernomen in de Nozem en de Non. Wim Burghout: “We hebben respect voor de inspanningen van de gemeente om tot overeenstemming te komen met ons. Als de voorwaarden voor de verkoop van het pand bekend zijn zullen wij ook meedingen met een  verantwoord aanbod voor de inwoners van Heemskerk en omstreken.”

Sinds 2007 is de Nozem en de Non gehuisvest in het pand aan de A. Verherentstraat 1. Het besluit van de raad om het Cultuurcentrum (voormalige muziekschool) in zijn geheel te verhuizen naar het gemeentehuis had directe gevolgen voor de Nozem en de Non. De gemeente zegde de huur op, omdat het geen taak is van de gemeente om panden in eigendom te hebben om die commercieel te verhuren. Burghout en Kabel  tekenden bezwaar aan tegen de huuropzegging. Met de nu gesloten overeenkomst staan de gemeente en Burghout en Kabel niet langer voor de rechter en is het mogelijk om het gebouw te verkopen. Het college neemt binnenkort een besluit over de voorwaarden waaronder de gemeente het pand wil verkopen.