Documenten

Gemeente Heemskerk past entreegebied station aan

De gemeente past de entree tot het NS-station aan. In plaats van de keerlus komt er een plein met plantvakken, verlichting en bankjes. Ook komt er cameratoezicht. Op deze manier wil de gemeente de uitstraling, veiligheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gebied verbeteren.

Zowel de gemeente als ProRail/NS hebben voor hun deel van het gebied een ontwerp gemaakt om de openbare ruimte te verbeteren. Deze ontwerpen sluiten mooi op elkaar aan. ProRail/NS hebben inmiddels gezorgd voor een bredere toegang tot de perrons, een aangepaste fietsenstalling, een nieuw groenvak met beplanting en een nieuwe kaartautomaat op een andere plek.

Reacties van omwonenden

Het concept-ontwerp voor de inrichting van het gemeentelijk deel van het stationsplein hebben we voorgelegd aan omwonenden en andere belangstellenden. Hierop kwamen ruim 20 reacties (pdf, 84 KB). We hebben het ontwerp (pdf, 167 KB) aangepast naar aanleiding van de reacties. Zo komt er meer ruimte voor groen, zorgen we voor permanent cameratoezicht en plaatsen we twee lichtmasten op het plein. Verder komen er langsparkeervakken voor de supermarkt (blauwe zone), gehandicaptenparkeerplaatsen, twee blindegeleidelijnen en 18 fietsnietjes op het trottoir voor de supermarkt (deze vervangen de fietsklemmen aan de zijkant van de supermarkt).

Tijdelijke aanpassingen

Het gaat hierbij om tijdelijke aanpassingen. Voor de stationsomgeving loopt namelijk ook een project voor het bouwen van woningen. Dat is voor de langere termijn. Het is nog niet bekend hoe en wanneer dit plan wordt uitgevoerd. De gemeente heeft besloten het entreegebied toch op te knappen om alvast de bestaande knelpunten op te lossen. We proberen daarbij de kosten zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van materiaal, dat vrijkomt uit andere werken. 

Vervolgstappen

De uitvoering vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2023. Daarmee voorkomen we  dat de supermarkt en de kapsalon en de reizigers in de drukke decembermaand overlast ervaren door de werkzaamheden.