Gemeente Heemskerk wil monumentenstatus voor Lunetten

In het grensgebied van Beverwijk en Heemskerk liggen een aantal lunetten (verdedigingswerken) die deel uit maken van de Linie van Beverwijk. Het college van Heemskerk gaat voor de twee lunetten in Heemskerk een monumentenstatus aanvragen.

De Linie van Beverwijk bestond oorspronkelijk uit 26 lunetten, 8 tot en met 14 zijn bewaard gebleven. De lunetten in Beverwijk zijn in 1967 al aangewezen als rijksmonument. Lunet 8 en lunet 9 in Heemskerk hebben deze status nog niet. Het is onduidelijk waarom de twee lunetten in Heemskerk geen status hebben. De gemeente wil de toekomst van de lunetten in Heemskerk en daarmee ook de gehele Linie van Beverwijk veiligstellen en vraagt daarom status van rijksmonument aan. De gemeente is eigenaar van Lunet 8. Lunet 9 is in eigendom van Staatsbosbeheer, maar in erfpacht gegeven aan Landschap Noord Holland.

Aanwijzen rijksmonument

Het college gaat een suggestie voor aanwijzing doen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Na de suggestie wordt er gekeken of de procedure voor aanwijzing gestart moet worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan op basis van de Erfgoedwet namens de minister objecten aanwijzen als beschermd monument.

Linie van Beverwijk

De Linie van Beverwijk was een verdedigingslinie die gericht was tegen invallen vanuit het noorden. De linie werd in het voorjaar van 1800 aangelegd als reactie op de invasie van de Engelsen en de Russen het jaar daarvoor. Omdat het hoger gelegen land betrof, bestond de linie uit een aaneenschakeling van lunetten, in tegenstelling tot gebruikelijke inundatiegebieden zoals bij de Hollandse Waterlinies. De linie liep vanaf het Wijkermeer, rondom de noordzijde van Beverwijk, via de duinen, naar zee bij Wijk aan Zee.