Gemeente moet door Europese regels btw-vrijstelling sport aanpassen

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet het Rijk de btw-sportvrijstelling in Nederland aanpassen. Deze aanpassing moet met ingang van 1 januari 2019 zijn geregeld. Voor de gemeenten betekent dit dat zij samen met sportstichtingen een oplossing moeten zoeken om de financiële gevolgen op te vangen. De aanpassing betekent namelijk dat sportstichtingen en gemeenten geen recht meer hebben op aftrek van voorbelasting van de btw.

De gemeente Heemskerk is al langer bezig om de exploitatie van gymzalen, sportvelden en gemeentelijke sportaccommodaties bij één regionale organisatie onder te brengen, om zo efficiënt mogelijk te werken en kosten te besparen. De nieuwe regels vanuit Europa dwingen de gemeente om sneller dan gepland hiermee verder te gaan. Eén van de noodzakelijke stappen die de gemeente gaat nemen is de huurcontracten met sportstichtingen onder de loep te nemen. Vanaf nu worden huurcontracten niet meer automatisch verlengd en ook wordt de huurperiode die wordt afgesproken korter. Zo wordt het huurcontract met stichting zwembad de Waterakkers niet meer stilzwijgend met vijf jaar verlengd, zoals voorheen het geval zou zijn geweest. Het huurcontract wordt op tijd opgezegd, zodat er voldoende tijd is om samen met stichting de beste oplossing te vinden om de gevolgen van de nieuwe Europese regels op te vangen. De gemeente begrijpt dat het zoeken naar oplossingen ook tot onzekerheid voor sportstichtingen leidt en wil de periode van onzekerheid dan ook zo kort mogelijk laten duren.