Gemeente plant bomen terug in wijk achter Tolweg

De gemeente plant 16 bomen terug in de wijk achter de Tolweg. Het gaat om bomen in het groen langs de Gerrit van Assendelftstraat (tussen de Vrijburglaan en de Tolweg), nabij Tolweg 4B en in de groenzone langs het Meester Galleehof. Het planten begint op woensdag 5 december 2018.

Voor het project De Slotvrouwe zijn bomen gekapt. En vanzelfsprekend worden er ook weer bomen terug geplant. De bomen die nu worden geplant hebben nog een extra functie. Ze zorgen ervoor dat de omgeving geschikt is voor het vliegverkeer van vleermuizen. Deze vleermuizen zijn nu nog aan het overwinteren, vooral in de drie flats aan de Debora Bakelaan. Voor vleermuizen ziet een vliegroute er vaak uit als een aaneengesloten bomenrij. Door het bijplaatsen van bomen van minimaal 6 meter hoog langs de Gerrit van Assendelftstraat en langs en in het verlengde van het Meester Galleehof, ontstaan twee mooie vleermuisvliegroutes tussen de Tolweg en de Vrijburglaan.

Winterslaap

Tijdens het vliegen jagen de vleermuizen op insecten. De nieuwe bomen moeten daarom aantrekkelijk zijn voor insecten, want dan zijn ze ook aantrekkelijk voor vleermuizen. Daarom plant de gemeente boomsoorten die van nature in Nederland thuishoren en al voldoende groot zijn. Ze worden nu geplant zodat ze er staan als de vleermuizen uit hun winterslaap komen.