Gemeente zet stap voor monumentenstatus gebouwen Piet Blom

De gemeente Heemskerk zet een volgende stap om de gebouwen aan de Winterkoning 4 (Gasservicegebouw) en de Merel 97-415 (Piet Blom gebouw) aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft hiervoor een ontwerpbesluit genomen. Beide panden hebben architectuurhistorische betekenis en kunnen met de monumentenstatus behouden blijven voor Heemskerk. De gebouwen zijn ontworpen door de internationaal bekende architect Piet Blom.

Monumentale waarden van de gebouwen

Het Gasservicegebouw en het Piet Blom gebouw hebben architectuurhistorische betekenis als onderdeel van het oeuvre van Piet Blom. Deze gebouwen zijn nog extra bijzonder, omdat het de enige gerealiseerde kantoren in zijn oeuvre zijn. Daarnaast maken de gebouwen het gedachtengoed van Piet Blom en het Nederlands structuralisme inzichtelijk. Het gebruik van de geometrische module is karakteristiek. Ook is er de cultuurhistorische betekenis van het ensemble: de verwijzing naar de kasteelbouw in Heemskerk. Het kleine gebouw fungeert als entreegebouw voor het hoofdgebouw dat met de gebogen muur langs het water als een fort aan een slotgracht is gesitueerd. Als ensemble hebben de gebouwen ook een bijzondere stedenbouwkundige waarde. In september 2018 heeft de Heemsstichting een verzoek gedaan om de gebouwen Winterkoning 2 en 4 en Merel 97-415 op de gemeentelijk monumentenlijst te plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat beide gebouwen in aanmerking komen voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. Ook de Erfgoedcommissie van MOOI Noord-Holland adviseert om beide panden de gemeentelijke monumentenstatus te geven.

Ontwerpbesluit ter inzage

Om beide gebouwen de monumentenstatus te geven, heeft het college een ontwerpbesluit genomen. Vanaf 3 mei 2019 ligt het ontwerpbesluit inclusief de bijbehorende stukken zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien in het gemeentehuis of onderaan dit bericht te downloaden. Gedurende deze periode kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken bij het college over de toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus. Zienswijzen worden meegewogen bij de definitieve besluitvorming.