Documenten

Sportscholen: meld georganiseerde (buiten)sportactiviteiten voor volwassenen

Het kabinet heeft woensdagavond 6 mei de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Dit betekent dat buiten sporten in groepen voor alle leeftijden is toegestaan met ingang van 11 mei. De volgende voorwaarden gelden in Heemskerk voor groepsactiviteiten voor volwassenen boven de 18 jaar, georganiseerd door een sportschool of een vereniging.

De gemeente Heemskerk maakt onderscheid tussen georganiseerd sporten in openbaar groen (een groenstrook of openbaar veld) en het sporten op openbare verharding. Denk bij verharding aan een deel van de openbare weg, een plein of een openbaar parkeerterrein.

Geen melding voor sporten in het openbaar groen

Voor het organiseren van een sportactiviteit in het openbaar groen is geen melding nodig. Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • De mogelijkheid om buiten de inrichting te sporten geldt tot 1 september, tenzij de overheid nadere regels heeft opgelegd.
  • Het sporten vindt plaats tussen 08.00 uur en 21.00 uur.
  • De hinder voor de omgeving wordt tot een minimum beperkt.
  • Ga netjes om met het openbare groen.
  • Veroorzaak geen schade aan het groen.
  • Volg RIVM richtlijnen.

Maak een plan van aanpak voor sporten op de openbare weg

Voor het sporten op de openbare weg (een plein, een parkeerterrein of een deel van de weg) is wel een melding nodig. Voor het organiseren van een sportactiviteit op de openbare weg vult u een Plan van Aanpak (docx, 15,94 KB) in. Stuur samen met het plan van aanpak een situatietekening waarin uw plan duidelijk wordt uitgebeeld. In dit plan komen onder andere gezondheids- en hygiĆ«nemaatregelen, verkeersveiligheid en het voorkomen van hinder aan bod. Het ingevulde plan van aanpak stuurt u per e-mail naar: post@heemskerk.nl. De gemeente beoordeelt uw plan en u ontvangt zo snel mogelijk reactie op uw voorstel. Na toestemming kunt u het plan om te sporten op de aangegeven locatie uitvoeren.