Groen in Heemskerk

Boom

Bomen

494 Verschillende soorten bomen kent Heemskerk. Dat is best veel, gezien de ligging aan de kust en de bijkomende zoute wind en hoge grondwaterstand. De gemeente geeft veel om de bomen en zoals onze beheerder openbare ruimte groen zegt: ‘Bomen zijn emotie!’. Om deze reden hanteert de gemeente in het groenbeleidsplan een aantal regels om de kostbare bomen te beschermen. Tegelijkertijd moet de gemeente altijd een afweging maken tussen verschillende belangen. En soms houdt dat in dat er bomen gekapt worden, om Heemskerk mooi en leefbaar groen te houden, ook in de toekomst. Hier vertellen we u graag meer over.

Snoeien

Een boom in zijn natuurlijke omgeving hoeft niet gesnoeid te worden. Dan is het ontstaan van een dubbele kop niet erg. Buiten de natuurlijke gebieden, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom is snoeien vaak wel noodzakelijk. Dood hout kan breken en dat is onveilig boven een weg of voetpad.  Daarnaast worden de bomen langs de weg gesnoeid (onderste takken eraf) om te zorgen dat verkeer er onderdoor kan. Helaas zorgt drastisch snoeien voor het verkorten van de levensduur, omdat de snoeiwonden invalspoorten zijn voor schimmels en bacteriën.

De gemeente heeft een dilemma. Af en toe komen er verzoeken binnen van inwoners om bomen te kappen of te snoeien/af te toppen om meer zonlicht door te laten voor zonnepanelen. De gemeente moet een lastige afweging maken: het belang van zonne-energie opwekken en anderzijds het behoud en aanplant van (grote) bomen voor de klimaat adaptatie (o.a. verwerking van regenwater en koeling). Het beleid is dat bij het ervaren van hinder door schaduw van bomen op zonnepanelen, bestaande bomen voorgaan op de nog te plaatsen panelen. Bomen worden niet drastisch gesnoeid of gekapt als er minder opbrengst van de panelen zou kunnen zijn. De woningeigenaar moet zelf de afweging maken of de panelen wel voldoende zinvol voor hem of haar zijn. In het geval van panelen die al op het dak zitten waar geen ‘overlast’ is van schaduw door bomen, plaatst de gemeente géén grote bomen die later alsnog schaduw gaan geven op de panelen. Zo probeert de gemeente beide belangrijke aspecten tegemoet te komen.

Kappen

In de gemeente is een kapverordening actief. Dat houdt in dat alle waardevolle gemeentelijke bomen kapvergunning plichtig zijn, een boom mag niet zonder vergunning gekapt worden. Als een inwoner (of de gemeente) een kapvergunning aanvraagt, kunnen belanghebbenden eerst hun mening over die aanvraag kenbaar maken. Zonder bezwaar is de kapvergunning definitief en mag de boom gekapt worden. Daarnaast is er voor particulieren een waardevolle bomenlijst. Als een boom bij u in de tuin op die lijst staat, moet u daar een kapvergunning voor aanvragen. Hier vindt u op de website bij het onderdeel ‘Omgevingsvergunning’ meer informatie over.

Bladluisbestrijding op een biologische manier

Bladluis in bomen kan vervelende overlast geven. Bladluis eet namelijk niet alle suikers op uit het plantensap van een blad. Bladluizen scheiden het sap uit in de vorm van plakkerige druppels. Deze druppels vallen vervolgens op ramen, auto’s, tuinmeubilair, tenten etc. Vooral lindebomen, eiken en esdoorns zijn berucht om luisaantasting. Niet zozeer vanwege schade aan bomen, maar om de vallende druppels.

Deze bladluis bestrijdt de gemeente op een heel natuurvriendelijke manier: met de larven van lieveheersbeestjes. De larven (Adalia bipunctata) worden bij gespecialiseerde bedrijven gekweekt en hebben het voordeel dat ze niet wegvliegen. Ze eten naarmate ze groter worden, steeds meer bladluizen. Als ze volgroeid zijn tot wel 100-150 per dag.

Weetje: kuddedieren

Bomen zijn ‘kuddedieren’. Van nature staan bomen altijd in groepen bij elkaar zoals in een bos. In een dorp of stad hebben de bomen een wat onnatuurlijke plek en daarom worden de meeste stadsbomen nog geen 100 jaar. Bomen in de natuur worden gemiddeld 150 jaar.