Documenten

GroenSafari door Heemskerk levert concrete plannen op

GroenSafari met wethouder Gaatze de Vries

Op 2 juni 2021 gingen wethouder Gaatze de Vries en de kersverse wethouder Frits Brouwer op GroenSafari. In het kader van het project Groenspoor fietsten rond de 25 belangstellenden door Heemskerk. Tijdens de fietstocht waren er bij elke stop 2 tot 3 sprekers die vertelden over hun voorstel om Heemkerk groener en leefbaarder te maken. 

De voorstellen

Zoals een interessant groen ommetje voor de daily mile voor kinderen van basisschool de Kariboe. Dit is dan meteen een ommetje voor wijkbewoners en ouderen in de zorgcentra in de buurt. Een ander voorstel is een groen ontmoetingspunt bij de buurttuin aan de Rameaustraat. Hier kunnen bewoners samen moestuinieren, een buurtbakkie doen of meedoen aan culturele activiteiten. Mooi bloeiende bermen en oevers en vergroening van de wijk bij renovatie was het laatste idee. De werkgroepjes gaan nu aan de slag om de ideeën uit te werken.

Resultaten 1e jaar GroenSpoor

Gaatze de Vries vertelde bij het gemeentehuis de resultaten van het 1e jaar GroenSpoor. De gemeente pakt het plein voor het gemeentehuis op dit moment aan. Er gaan tegels uit en er komen meer groen en bomen. Ook het Haydnplein komt aan de beurt. Bij de Broekpolder hebben bewoners met elkaar fruitbomen, bloemenborders en wilgen geplant die zij ook zelf onderhouden.

Na renovatie een groenere wijk

Bas de Jong van Woonopmaat lichtte spoor 1 toe op de Douwes Dekkerstraat. Deze wijk staat op de lijst voor renovatie. Hij vertelde over hun plannen en wensen voor een meer groene wijk na de renovatie. Mercedes Docter van Vereniging Groei en Bloei legde uit hoe bijvoorbeeld de vrijwilligers bewoners kunnen helpen met ‘steen eruit, plant erin’.

Christiaan Leerlooijer van de gemeente Heemskerk ging in op het veranderende klimaat: perioden met in korte tijd veel neerslag en hogere temperaturen. Daar moeten bestaande wijken op aangepast worden. Onder andere door minder bestrating en meer doorlatende bestrating. En natuurlijk door meer groen. Bomen zorgen voor opname van water en minder hitte. Een boom heeft bijvoorbeeld hetzelfde effect als 10 airco’s!

Natuurvriendelijke oevers en bermen 

Spoor 2 ging over het werken aan meer natuurvriendelijke oevers. Hier legde Jan-Willem Huizinga van het Hoogheemraadschap uit dat het water vaak veel te voedselrijk is en dus troebel. Hierdoor kunnen er veel minder soorten planten en vissen in het water leven. En omdat er aanvoer is van schoon duinwater kunnen we er in Heemskerk ook echt iets aan doen.

Het belang van een berm met een grote diversiteit aan planten en daarmee insecten kon Richard Numan van groenbeheer van de gemeente Heemskerk uitleggen. Eddy van de Geest, werkgroeplid GroenSpoor en imker benadrukte het belang van deze bermen voor de wilde bij, vlinders en andere insecten. Hiervoor moet je minder maaien. Mensen vinden een minder vaak gemaaide berm er vaak slordig uit zien. Maar het is van levensbelang voor onze bijen en vogels.

Buurttuin voor moestuinieren en samen koffie drinken

Spoor 3 was de buurttuin aan de Rameaustraat. Ruud van Zon vertelde enthousiast over zijn plannen met de buurttuin. Wat hij vooral nodig heeft, is plantenadvies om de tuin zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bijen, vlinders en vogels. Ook zijn mensen van harte uitgenodigd om mee te helpen met het moestuinieren of een leuke activiteit te organiseren zoals een natuurworkshop of samen koffie drinken.

Aan het einde van de safari kozen de aanwezigen de meest gewenste en kansrijke sporen om verder uit te werken. Heeft u interesse om ook mee te werken? Mail Dorien Kotterman via info@degroenereiger.nl. Vermeld dan graag uw naam en eventueel uw telefoonnummer.

Doel GroenSpoor

Het doel van het project GroenSpoor is het realiseren van een groen fysiek en sociaal netwerk binnen de gemeente Heemskerk. Dat is niet alleen goed voor het versterken van de biodiversiteit. Het levert ook een bijdrage aan het tegengaan van overlast door klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress.

Daarnaast is openbaar groen, op bedrijventerreinen en in particuliere tuinen van belang voor de gezondheid en welzijn van de inwoners, voor duurzame recreatie en burgerparticipatie en onze identiteit van de gemeente.