Heemskerk controleert op hondenbelasting

In september start een controle op het betalen van hondenbelasting in Heemskerk. De firma HollandRuiter heeft opdracht gekregen om deze controle binnen de gemeente Heemskerk uit te voeren. Iedereen die één of meer honden houdt, moet hondenbelasting betalen en is wettelijk verplicht hier zelf aangifte van te doen.

Om tot een goede uitvoering van de hondenbelasting te komen, is het noodzakelijk dat met regelmaat een hondencontrole wordt gehouden. Aan de hand van gegevens van de gemeente controleert een aantal hondencontroleurs op de aanwezigheid van honden. De hondencontroleur kan bij een bewoner aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. Als er niemand thuis is, maakt de controleur ter plaatse een beoordeling. Als hij het vermoeden heeft dat op dit adres één of meerdere honden aanwezig zijn, laat hij een informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting op het betreffende adres achter. Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich legitimeren door het tonen van een door de gemeente Heemskerk verstrekt legitimatiebewijs.

Digitaal melden

Het aangeven van hondenbezit of het doorgeven van wijzigingen kan digitaal via de website: www.heemskerk.nl/belastingen-en-vergunningen. Liever niet digitaal aangifte doen? Kom dan naar het gemeentehuis om het aangiftebiljet op te halen of bel 14 0251 en het wordt per post toegestuurd.