Informatieavond windpark op zee voor Heemskerkse kust

Op dinsdag 19 juni organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met TenneT en Rijkswaterstaat een informatieavond over het windpark op zee voor de kust van Heemskerk. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 te Wijk aan Zee. Tijdens de avond kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over het ontwerpbesluit voor het windpark en voorkeursalternatief waarmee het windpark op zee op het landelijk hoogspanningsnet wordt aangesloten.

Tijdens de informatieavond is een notulist aanwezig die zienswijzen kan noteren op het ontwerpbesluit. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windparken. Wind op zee – kavels Hollandse Kust (noord) V’ indienen, vanaf het moment dat de inspraak start.

Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op www.netopzee.eu/