Lintjesregen 2023: dit zijn de decorandi

Op woensdag 26 april 2023 reikte burgemeester Alexander Luijten de koninklijke onderscheidingen uit in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit jaar ontvingen maar liefst 7 inwoners van Heemskerk een koninklijke onderscheiding. 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Naussau (ook wel decorandi genoemd) zijn:

Henk Denneman (1944) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus is van 1988 - heden vrijwilliger bij en voorzitter (1988-2002 en 2009-2022) van het gemengd koor "Bellissimo" te Heemskerk. Ook was/is hij lid van de muziekcommissie en de bouwgroep. Van 1991 tot de opheffing was hij vrijwilliger bij de Stichting Vriendschapsbanden Heemskerk-Klatovy. Hij droeg bij aan het organiseren van activiteiten en busreizen naar Klatovy (Tsjechië). Van 2010 - heden is hij secretaris van de Woongroep Burisbeek te Heemskerk. De Woongroep Burisbeek huurt woningen van de wooncorporatie Woonopmaat. De verhuur van deze woningen voor ouderen wordt verzorgd door de Woongroep Burisbeek. Daarnaast verricht betrokkene tuin- en opruimwerkzaamheden en organiseert hij feesten.

Jan Henneman (1951) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus was van 1979 - 2006 vrijwilliger bij de brandweer te Heemskerk. Na zijn repressieve activiteiten heeft hij zich nog ingezet voor de organisatie van diverse activiteiten. Van 1995 - heden is hij vrijwilliger bij het Buurtcentrum d'Evelaer te Heemskerk. Hij verzorgt mede het onderhoud van het gebouw en de groenvoorziening en hij ondersteunt bij de activiteiten, zoals het opbouwen van de tenten met de bloemendagen. Van 1997 – heden is hij bestuurslid van de commissie Kom in de Kas Regio Heemskerk. Hij benadert nieuwe tuinders en werft sponsoren. Daarnaast verricht hij hand- en spandiensten. Van 2009 – heden is hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging Ado '20 te Heemskerk. Hij onderhoudt de opstallen, verricht reparatiewerkzaamheden, zorgt voor de schoonmaak en verzorgt de belijning van de velden. Daarnaast is hij penningmeester van de Supportersclub '73. Van 2011 - heden is hij vrijwilliger bij de Schooltuinen 'Het Groene Hart' te Heemskerk. Hij had een grote rol bij de aanleg van iedere nieuwe schooltuin. Daarnaast helpt hij de kinderen bij het zaaien en poten van de planten. Van 2013 - heden is hij vrijwilliger bij de RK Parochie H. Laurentius-H. Maria te Heemskerk. Hij maakt deel uit van de tuinploeg van de Mariakerk.

Marjo Hoogewerf (1947) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda is van 1992 - heden vrijwilliger bij de Historische Kring Heemskerk. Zij fungeert als redacteur voor het tijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt. Zij doet onderzoek en neemt interviews af en redigeert de artikelen van anderen. Tevens verzorgt zij rondleidingen in chateau Marquette en slot Assumburg. Van 2004 – heden is zij vrijwilliger bij het koor Dolorosa te Heemskerk. Zij is dirigent en stelt het repertoire samen. Vanaf 2007 – heden is zij vrijwilliger bij de Stichting 4 en 5 mei Heemskerk. Zij organiseert mede de jaarlijkse dodenherdenking.

Jaap Schoen (1945) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus is vanaf 1988 - heden vrijwilliger bij de Historische Kring Heemskerk (1.000 leden). Hij informeert bezoekers van het Historisch Huis, draagt bij aan de organisatie en inhoudelijke invulling van tentoonstellingen en ordent foto’s en informatie. Van 2005 – heden is hij secretaris van de Stichting 4 en 5 mei Heemskerk.

Nel Souwer - Bok (1938) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda is vanaf 1958 vrijwilliger bij verschillende scoutingverenigingen, laatstelijk bij de Scouting Wiawaha te Beverwijk. Zij fungeerde o.a. als leider en verrichtte administratieve taken. Van 1961 – 1981 was zij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond. Van 1973 - 1997 was zij vrijwilliger bij het Mannenkoor Zanglust. Van 1998 - heden is zij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Raad van Kerken IJmond Noord, het platform van christelijke gemeenschappen in Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk. Zij zet zich o.a. in voor goede doelen en draagt bij aan het organiseren van activiteiten. Tevens draagt zij zorg voor de verspreiding van berichten van aangesloten kerkgemeenschappen. Van1998 - heden is zij vrijwilliger bij het Leger des Heils, Korps Kennemerland. Als heilssoldaat verricht(te) betrokkene diverse werkzaamheden, waaronder het organiseren van evenementen, het inzamelen van geld, het verzorgen van bloemen voor de zondagsdienst en het bezoeken van zieken en ouderen. Verder is zij betrokken bij het jeugdwerk en verricht(te) zij administratieve werkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden. Van 2001 – 2009 was zij vrijwilliger bij de Stichting MET Heemskerk. Zij verrichtte administratieve werkzaamheden voor het 'Contactblad voor Heemskerkse Ouderen'. Van 2004 - juli 2021 was zij bestuurslid van het Christelijk Gemengd Koor Con Amore te Heemskerk. Zij was verantwoordelijk voor de pr en zij fungeerde als muziekcommissaris.

Els Tempelaars (1953) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda was is tot haar pensionering in 2016 werkzaam geweest als vakgroep coördinator bij Heliomare Revalidatie te Wijk aan Zee. Betrokkene had contacten in het hele land met collega's fysiotherapie en binnen de revalidatie. Zij heeft het intervisie-overleg van fysiotherapeuten in de regio Haarlem, opgezet en jarenlang georganiseerd. Dit ging later op in een Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF) zoals dat werd vormgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Daarnaast had zij een belangrijk aandeel in de introductie van de framerunner, toen racerunner genaamd, in Nederland, waardoor kinderen met een handicap de mogelijkheid kregen om sportief te bewegen. Ze zorgde ervoor dat deze kinderen jaarlijks deel konden nemen aan de Dam tot Dam-loop. Tevens was zij redactielid van het blad van Keypoint, studiegroep voor paramedici in de neurorevalidatie en had zij nauwe banden met de afdeling revalidatie in het VUMC. Daarnaast is zij van 2004 - heden secretaris van de Castricumse Oratoriumvereniging (COV) (115 leden). Zij coördineert het grote oratoriumconcert dat één tot tweemaal per jaar plaatsvindt in de Pancratiuskerk te Castricum. Zij verzorgt de huur van de concertzaal, het contracteren van solisten en ze verzorgt de inhoud van de programmaboekjes. Daarnaast regelt zij o.a. de opstellingen van het orkest, de uitnodigingen, afstemming met de dirigent, het verwelkomen van nieuwe leden, het maken van presentielijsten en het regelen van de afwasploeg. Voorts verzorgt zij de externe communicatie en organiseert zij de wekelijkse repetities. Van 2008 – heden is zij secretaris van de Stichting Millennium Concert (SMC), dat ééns in de vier jaar een groot oratoriumconcert in het Concertgebouw te Amsterdam organiseert. Hieraan doen de oratoriumkoren van Schagen, Bergen en Castricum gezamenlijk mee. De muziek wordt gespeelt door het Begeleidingsorkest voor Noord-Holland. Van 2022 - heden is zij secretaris van de ISOO, het centrum voor fotografie.

Dirk van Veen (1943) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus was 2002 - 2012 vrijwilliger bij de woonzorgcentra Meerstate en Heemswijk te Heemskerk (thans onderdeel van ViVa! Zorggroep). Hij fungeerde als chauffeur en begeleider bij uitstapjes en vakanties. Van 2006 - heden is hij lid en voorzitter (2013-heden) van de cliëntenraad van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Van 2007 - 2017 was hij vrijwilliger bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners te Heemskerk. Hij heeft zich ingezet voor het Preventief Huisbezoekproject