Mededeling gemeenteraad Heemskerk: raadsvergadering 26 maart afgelast

In heel Nederland nemen vanzelfsprekend ook de gemeenteraden maatregelen vanwege het coronavirus. Op donderdag 12 maart besloten de leden van de raadscommissie Ruimte Wonen Duurzaamheid (RWD) bij aanvang van de vergadering al om deze bijeenkomst te schorsen. Ook de IJmondcommissie van 17 maart jl. is geannuleerd. Landelijk zijn er ook steeds meer gemeenten die commissie- en raadsvergaderingen annuleren.

In maart stond voor onze gemeenteraad een aantal overleggen gepland die in elk geval niet doorgaan. Vandaag heeft het presidium, het overleg van alle fractievoorzitters van de Heemskerkse raad, besloten dat ook de raadsvergadering op de 26e van deze maand komt te vervallen.
De raad betreurt het dat de vergadering niet kan doorgaan, maar vindt dit gelet op de huidige omstandigheden het meest verstandig.
Over het doorgaan van de commissie- en raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten van de raad van april en verder heeft het presidium volgende week nader overleg. Hierover volgt later meer informatie.

Oproep van de raad: kijk naar elkaar om

In deze onzekere tijden leven de raadsleden mee met de inwoners van Heemskerk. Net als de burgemeester, doen zij de oproep aan alle Heemskerkers om naar elkaar om te kijken. De raadsleden hebben er alle vertrouwen in dat het college en de gemeentelijke organisatie er alles aan doen om onze inwoners goed te informeren en te ondersteunen als dat mogelijk is.

Via deze website en ook andere kanalen (zoals Facebook en Twitter) proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.