Midgetgolfbaan gesloten wegens gevaar voor vallende takken

De midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan 3 is met onmiddellijke ingang gesloten. Door de droogte zijn er spontaan – zonder wind – her en der  grote takken afgebroken van de Canadese populieren die op de midgetgolfbaan staan. Om ongelukken te voorkomen is de midgetgolfbaan dus gesloten.

De gemeente heeft naast de eigen groenopzichter ook advies ingewonnen van een extern bureau. Er wordt nu gekeken wat er nodig is om de situatie veilig te krijgen zodat de baan weer open kan. De gemeente probeert de sluiting van de baan zo kort mogelijk te laten duren, maar de veiligheid gaat voor.

Update 6 augustus 2018: deze week voert de gemeente snoeiwerkzaamheden uit aan de populieren op de midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan. Ongeveer de helft van de taklengte wordt verwijderd om zo takbreuk te voorkomen. De populieren zullen de komende tijd een kale aanblik geven. De gemeente gaat geen bomen verwijderen.

Update 10 augustus 2018: De snoeiwerkzaamheden aan de grote bomen bij de midgetgolfbaan zijn afgerond en opgeruimd. De bomen zijn veilig gesteld.  In overleg met de exploitant van de midgetgolfbaan (SIG) is afgesproken dat zij maandag weer open gaan voor publiek.