Nieuw bermbeheer in Heemskerk: minder maaien

Natuurvriendelijk bermbeheer staat volop in de belangstelling. Natuurlijkvriendelijk bermbeheer houdt in dat in het maaibeleid rekening wordt gehouden met het insectenleven en daarmee de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren). Voor Heemskerk betekent dat dat vanaf 2019 een deel van de bermen nog maar één à twee keer per jaar wordt gemaaid.

De bermen langs wegen vormen de laatste stukken leefgebied voor streekgebonden planten. In de bermen van Heemskerk vind je planten die elders in het landelijk gebied niet meer voorkomen. Deze streekgebonden soorten nemen af, om plaats te maken voor soortenarme, ruige bermvegetaties met planten die overal in Nederland voorkomen. Bermen verbinden daarnaast natuurgebieden met elkaar en vervullen, als brongebied van insecten, een belangrijke rol in de bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagdierbestrijding. Op een kort en strak gemaaid grasveld kunnen insecten niet schuilen en is amper voedsel. Goed bermbeheer is dus heel belangrijk voor de biodiversiteit. Veel velden in Heemskerk worden al ecologisch gemaaid of door schapen begraasd.

Het maaien van bermen in Heemskerk

De gemeente gaat onderstaande bermen vanaf 2019 één à twee keer per jaar maaien. Het kan lijken alsof sommige gebieden niet goed onderhouden worden, omdat het er verwilderd uitziet. Maar dit is juist de bedoeling. Na het maaien blijft er maaisel over, dit maaisel blijft één week liggen zodat insecten kunnen ontsnappen. Na een week wordt het maaisel afgevoerd en dan is de berm verschraald, wat weer goed is voor de bloemen. In enkele bermen zaait de gemeente bloemen in.

De volgende bermen en grotere grasvelden worden vanaf 2019 één à twee keer per jaar gemaaid:

  • Broersven/Smalven;
  • Een klein deel van het Rendorppark;
  • Rijksstraatweg, deel tussen Marquettelaan en gemeentegrens Castricum;
  • De Smidse;
  • Kraayenhoflaan;
  • Luxemburglaan;
  • Een deel van de Euratomsingel;
  • IJsbaan Cees Jongert;
  • Park Assumburg Oud Haarlem;
  • Boomgaard Kasteeltuin.

Bij goede resultaten wordt het ecologische bermbeheer binnen de gemeente verder uitgebreid. U kunt de kaart online inzien of in het gemeentehuis. Hierop staan de bermen ingekleurd die de gemeente extensiever wil maaien.