Onderhoud en de natuur park Assumburg

Op 2 april verscheen er in de Facebookgroep Je bent Heemskerker als… een bericht over de verloedering in park Assumburg. Er volgden van meerdere inwoners reacties over het onderhoud van het groen, het afval en de dieren. Goed om te zien dat zoveel mensen natuur en het groen in Heemskerk belangrijk vinden. De gemeente gebruikt de reacties  om te kijken waar we extra op moeten letten. In dit nieuwsbericht lichten wij graag toe hoe wij het onderhoud van park Assumburg invullen. Hopelijk geeft dit een beeld van de aanpak.

Afval

Zwerfvuil is een probleem in park Assumburg. Recreanten laten (helaas vaak) hun afval achter, vooral in de zomerperiode. De gemeente heeft daarom de opdracht gegeven om in dit park extra schoonmaakrondes uit te voeren. Het afval wordt drie keer per week opgeruimd en ingezameld.

Snoeien en maaien

De afgelopen periode zijn er op een aantal plekken normale snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Onder de andere de wilgen hakhoutbosjes op de eilandjes zijn gesnoeid tot circa 20 centimeter boven de grond. Dit gebeurt eens per drie à vier jaar. Daardoor ziet het er kaler uit, maar het snoeien heeft tot doel dat het groen weer dicht kan groeien: ‘snoeien doet groeien en bloeien’. Het doel van de gemeente is niet kappen of snoeien, maar de natuur (het gebied) toekomstbestendig en zo groen mogelijk te maken en te houden.

De grasvelden waar gerecreëerd kan worden, worden min of meer wekelijks gemaaid. Tegelijkertijd maait de gemeente steeds minder plekken wekelijks en zoekt de gemeente ook steeds meer velden uit om juist minder te maaien, om zo de natuur waarde te verhogen.

Afname aantal vogels

Voordat er snoeiwerkzaamheden plaatsvinden, voert de groenmedewerker eerst de wettelijk verplichte  inspectieronde uit om te kijken of er geen broedende vogels of andere wettelijk beschermde dieren verstoord worden. Dit was afgelopen periode niet het geval. Ook ons is opgevallen dat er minder vogels in het gebied zitten, dit komt mogelijk door de toename van de vossenpopulatie in dit gebied. Vooral grondvogels en grondbroeders vertrekken, of overleven het helaas niet. Dat is natuur en daar kunnen (en willen) wij niets aan veranderen.