Ondertekening intentieovereenkomst aanleg waterberging Noorddorperbeek

Op 10 oktober 2023 ondertekenden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Heemskerk, LTO Noord en PWN een intentieovereenkomst om het tuinbouwgebied in Heemskerk klimaatbestendiger te maken. Er komt een ‘groene waterberging’ om wateroverlast door hevige regenbuien te beperken. Wethouder Ani Zalinyan: “Ook geven we hier ruimte aan de natuur en kunnen bezoekers straks genieten van dit gebied. Een prachtig project!”

Ondernemers in het tuinbouwgebied van Heemskerk hebben regelmatig te maken met wateroverlast door hevige regenbuien. Partijen in het gebied zijn al een aantal jaar met elkaar in gesprek over aanpassing van het watersysteem, om zo schade voor tuinders te beperken. Onlangs heeft PWN grond gekocht langs de Rijksstraatweg (tegenover begraafplaats Eikenhof) om hier gezamenlijk een waterberging aan te leggen.

Betere waterkwaliteit 

De waterberging Noorddorperbeek krijgt een waterrijke en groene inrichting, waardoor het gebied ook meerwaarde krijgt voor natuur en recreatie. Daarnaast wordt de waterberging zo ingericht, dat het een waterzuiverende werking heeft voor het water uit het tuindersgebied, waardoor de waterkwaliteit in het gebied verbetert. Het is de bedoeling dat de aanleg van de waterberging eind 2024/begin 2025 start.