Onderzoek centrum levert concrete verbeterpunten op

Het onderzoek naar de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het centrum van Heemskerk heeft concrete verbeterpunten opgeleverd. Uit de reacties op de vragenlijst en via sociale media is onder andere aandacht gevraagd voor het parkeerterrein Haydnplein, autoluwer maken van en oversteekplaatsen in het centrum. Alle reacties zijn verwerkt in het rapport Bereikbaarheid centrum Heemskerk. Het college gaat verder onderzoek doen naar de realisatie van een aantal verbeteringen en de kosten hiervan.

In december 2018 is de gemeente een onderzoek gestart naar de mogelijke verbeteringen voor het centrum. Het college is blij met het grote aantal reacties en de betrokkenheid die daaruit spreekt. Ruim 350 mensen (inwoners, bezoekers en ondernemers) hebben de vragenlijst ingevuld en via Facebook zijn zo’n 100 concrete reacties gekomen.

Uitwerking van de concrete verbeteringen

Alle reacties zijn verwerkt in een onderzoeksrapport. Het college heeft kennisgenomen van dit rapport en wil aanvullend onderzoek doen naar het realiseren van zes concrete verbeterpunten:

  1. Aanpassen keerlus Gerrit van Assendelftstraat;
  2. Oversteekbaarheid centrumring (Deutzstraat-Kerkweg-Van Coevenhovenstraat);
  3. Parkeerverwijzing;
  4. Uitbreiden fietsparkeerplekken;
  5. Parkeerterrein Haydnplein;
  6. Toegankelijkheid parkeergarage Centrum.

Naast onderzoek is voor de voorgestelde verbeteringen budget nodig. Het college verwacht later dit jaar een voorstel aan de raad voor te leggen met de haalbare verbeteringen en de bijbehorende dekking.

Toegang voetganger direct verbeteren

Uit het onderzoek blijkt ook dat de toegankelijkheid voor voetgangers op sommige plaatsen in het centrum beter kan. Het gaat dan bijvoorbeeld het wegnemen van obstakels en onderhoud van looproutes. Deze punten gaan mee in het regulier onderhoud en worden zo snel mogelijk aangepakt.
Het volledige onderzoeksrapport is onderaan dit bericht te downloaden.