Onderzoek naar wonen in de metropoolregio Amsterdam weer van start

Elke 2 jaar doet de gemeente Heemskerk mee aan het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Vanaf 1 mei krijgen zo’n 4.500 huishoudens uit de gemeente een enquête in de bus. Wethouder Ani Zalinyan: “Op deze manier krijgen we goed inzicht in de wensen en behoeften van onze inwoners als het gaat om wonen. En weten we waar we de komende jaren op moeten inzetten.”

Waarom dit woononderzoek?

Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de woningcorporaties in deze regio. Uniek aan dit onderzoek is de omvang: 29 gemeenten doen mee. Zo krijgen we een goed beeld van de woonsituatie, de woonlasten en de tevredenheid van bewoners over hun buurt. Ook biedt het onderzoek inzicht in de woonbehoeften en verhuiswensen van mensen in de deelnemende gemeenten. Zalinyan: “‘We willen dat onze huidige en toekomstige bewoners prettig wonen in Heemskerk. Daar zet ik me als wethouder samen met andere partijen voor in. En deze enquête helpt ons hierbij. We stellen deelname dus erg op prijs.”

Gezamenlijke basis voor beleid

Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe mensen wonen, willen wonen en in de feitelijke verhuizingen. Deze informatie gebruiken we om in gesprek te gaan over de lokale en regionale woonopgaven. Vragen die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld: in hoeverre bouwen we naar behoeften, wat zijn de slaagkansen voor starters op de woningmarkt en in welke buurten staat de leefbaarheid onder druk? Het onderzoek biedt een goede basis voor gemeenten en woningcorporaties om hun beleid de komende jaren vorm te geven.

Onderzoek onder 4.500 huishoudens in Heemskerk

U kunt binnenkort een brief van de gemeente ontvangen met een vragenlijst. Via een steekproef hebben we zo’n 4.500 huishoudens in Heemskerk geselecteerd. Met de code uit de brief kunt u de vragenlijst ook via internet invullen. De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam voert het onderzoek uit. De reacties worden vertrouwelijk verwerkt. Onder de deelnemers wordt een aantal leuke prijzen verloot. Eind 2023 zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend.