Plastic bak voor inwoners Zuidbroek Oosterwijk

De inwoners van de wijk Zuidbroek Oosterwijk krijgen in oktober een bak voor plastic, blik en drinkpakken. Zo wordt het makkelijker om thuis afval goed te scheiden. De bak is op proef; na een half jaar wordt bekeken wat de resultaten zijn en of deze manier van afval scheiden goed bevalt.  De plasticbak wordt net als de restafvalbak eens per vier weken geleegd, de gft-bak eens per twee weken. Omdat het nu makkelijker wordt om afval goed te scheiden, blijft er steeds minder restafval over in Heemskerk. En waardevolle materialen uit afval kunnen beter worden hergebruikt als het afval goed wordt gescheiden.

Wijzigingen afvalinzameling

Ruim duizend huishoudens krijgen een plasticbak aan huis. De inwoners hoeven niet meer met hun plasticzakken naar de verzamelcontainers in de wijk te gaan. De plasticbakken worden eens per vier weken geleegd. Meerdere gemeenten gingen Heemskerk voor met deze wijziging. De ervaring leert dat het voldoende is om de restafvalbak eens per vier weken te legen, omdat er minder restafval overblijft. 

Vervolg pilotwijk

De proef in de wijk Zuidbroek Oosterwijk duurt een half jaar. Op basis van de uitkomsten en evaluatie van deze proef wordt gekeken naar een mogelijk vervolg. Ook voor de rest van de gemeente wordt gekeken hoe de afvalinzameling kan veranderen om de hoeveelheid restafval te laten dalen.

Waarom is beter afval scheiden nodig?

In 2020 moet driekwart van het afval gescheiden zijn. Zo mag het aantal kilo restafval in 2020 nog maar 100 kilo per persoon per jaar zijn. De inwoners in de gemeente Heemskerk zitten ruim boven de 200 kilo restafval per persoon per jaar. De nieuwe maatregelen, startende in de pilotwijk, zijn nodig om de landelijke doelstelling te halen. Door afval beter te scheiden, kunnen meer grondstoffen worden hergebruikt als basismateriaal voor nieuwe producten.