Documenten

Plein voor gemeentehuis wordt groener

We gaan het plein voor het gemeentehuis vergroenen. Het plein bestaat nu vooral uit stenen en dat is met het oog op de klimaatverandering niet goed. Er komt meer groen. En regenwater vangen we op en houden we langer vast. Het plein wordt zo meer een verblijfsruimte in plaats van een verkeersplein. Dit alles staat in het definitieve ontwerp dat het college heeft vastgesteld.

Het gemeentehuis bestaat bijna 10 jaar

En dat geldt ook voor het terrein er omheen. En 10 jaar geleden golden er hele andere uitgangspunten voor de openbare ruimte. Inmiddels moeten we rekening houden met de klimaatverandering. We moeten rekening houden met wateroverlast, droogte en hittestress. Dat kan door meer groen en minder stenen in de tuin. Dat vragen we ook van onze inwoners Daarom gaan we als gemeente het goede voorbeeld geven door onze eigen tuin te vergroenen.

BD architekten, de ontwerper van het gemeentehuis, heeft het ontwerp gemaakt

We richten het plein zoveel mogelijk water robuust in. Dat betekent dat de grond het regenwater opvangt en langer vasthoudt. Daarna zakt het water langzaam in de bodem. Door verhard oppervlak te vervangen door groen willen we hittestress voorkomen. En zorgen we voor meer schaduwplekken door extra bomen te plaatsen. Daardoor helpen we verdroging van de grond tegen te gaan.

Ook hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten en naar het (her-)gebruik van duurzame materialen (circulaire economie). Ter bevordering van de LHBTQ+ rechten komt er een regenboogobject langs de groenstrook aan de Karshoffstraat nabij de vijver.

Het ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden

Omwonenden konden door een digitale enquĂȘte reageren op het voorlopig ontwerp van de architect. Daarnaast hebben we Woonzorgcentrum Westerheem en de participatieraad Heemskerk gevraagd om een reactie te geven. Zij keken vooral naar de fysieke toegankelijkheid en het seniorproof inrichten van het plein.

Bekijk het ontwerp. (pdf, 2,59 MB) De werkzaamheden starten naar verwachting in mei/juni 2021.