Raad geeft startsein voor instellen BIZ

Eind december 2017 heeft de gemeenteraad de verordening vastgesteld om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein De Trompet te realiseren. Als de eigenaren van het bedrijventerrein voor de BIZ stemmen, gaan zij samen investeren in het bedrijventerrein. De verordening maakt het mogelijk om BIZ-belasting te heffen in het afgebakende gebied. Het geld is voor en door ondernemers bijeengebracht en kan worden besteed aan de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in dat afgebakende gebied betalen mee.

De BIZ vereniging De Trompet heeft het initiatief genomen voor het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor een periode van vijf jaar op bedrijventerrein De Trompet. Een BIZ is een gebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in dat afgebakende gebied betalen mee.

Om dit mogelijk te maken heeft de raad een BIZ-verordening vastgesteld. De volgende stap is het houden van een formele draagvlakmeting onder de ondernemers in het afgebakende gebied. Als tenminste de helft van de ondernemers een geldige stem uitbrengt, daarvan stemt twee derde voor, en de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers dan wordt de BIZ in 2018 ingesteld.

Formele draagvlakmeting

Op dinsdag 23 januari 2018 is van 16.30 tot 19.00 uur een startbijeenkomst én de nieuwjaarsborrel aan De Trompet 1800 te Heemskerk. Dit is de start van de formele draagvlakmeting BIZ De Trompet. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de aanwezige eigenaren meteen hun stem uitbrengen. Eigenaren die niet aanwezig kunnen zijn, worden per e-mail benaderd door bureau Parktrust met het verzoek hun stem uit te brengen. Stemmen kan tot uiterlijk vrijdag 9 februari 2018 om 12.30 uur. De voorlopige uitslag van de formele draagvlakmeting wordt op dinsdag 13 februari 2018 bekendgemaakt door wethouder Marieke van Dijk.