Raadsvergadering 9 juli over perspectiefnota

Op dinsdag 9 juli 2024 (met uitloopdatum op 11 juli 2024) behandelt de gemeenteraad de perspectiefnota in de raadsvergadering. Met de perspectiefnota wordt uitvoering gegeven aan plannen en ambities voor 2025 en de jaren daarna.

Aan de hand van de perspectiefnota kan de gemeenteraad een discussie voeren over de gewenste koers. Het is namelijk de taak van de raad om (inhoudelijk en financieel) kaders te stellen. De vergadering over de Perspectiefnota verloopt anders dan reguliere raadsvergaderingen. Zo start de vergadering traditiegetrouw al om 16.00 uur in de middag.

16.00 uur - beeldvorming (1ste termijn)

Algemene beschouwingen

Elke fractie krijgt 8 minuten onafgebroken spreektijd. In die tijd delen de fractievoorzitters hun algemene beschouwingen. Een algemene beschouwing is een toespraak van een politieke partij waarin de mening van de fractie wordt verwoord over de plannen in de Perspectiefnota. Iedere fractie geeft aan of zij het eens is met de plannen, deelt haar eigen idee├źn en doet voorstellen voor verbeteringen. Na iedere beschouwing is kort gelegenheid voor het stellen van toelichtende vragen.

Reactie van het college op de algemene beschouwingen

Nadat alle partijen aan het woord zijn geweest, volgt de eerste reactie van het college van burgemeester en wethouders.

19.00 uur - oordeelvorming (2de termijn)

Advisering en debat

De fracties dienen in deze ronde hun moties en amendementen in. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en een eerste reactie te geven. Vervolgens adviseert het college over de ingediende amendementen en moties. Aansluitend volgt het debat over de perspectiefnota, amendementen en moties.

22.00 uur - Besluitvorming

Stemverklaringen en stemmingen

Volg de vergadering

De raadsvergadering op 9 juli is openbaar en u bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn. U kunt de vergadering ook live volgen of achteraf terugkijken via heemskerk.streamovations.nl. U kunt de vergaderstukken terugvinden via heemskerk.bestuurlijkeinformatie.nl.

Heeft u vragen over de vergadering, mail dan naar de griffie via griffie@heemskerk.nl.