Documenten

Regeling 'Duurzame gebruiksgoederen' stopt op 1 januari 2021

De gemeente Heemskerk stopt de regeling duurzame gebruiksgoederen voor uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2021. De regeling wordt gestopt omdat het geen wettelijke taak is van de gemeente. Er is steeds minder geld om alle wettelijke taken uit te voeren. En het geld dat er is moet daarvoor worden gebruikt. Deze extra regeling stopt daarom op 1 januari 2021.

Regeling individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand

Er zijn andere regelingen om duurzame gebruiksgoederen te kopen. Zo is er de regeling individuele inkomenstoeslag. Hiermee kunt u geld reserveren om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te laten repareren of een andere te kopen. Om van deze regeling gebruik te maken moet u:

  • Tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn.
  • 3 jaar of langer van een laag inkomen en vermogen leven, en in de toekomst gaat dat niet veranderen.

U kunt ook bijzondere bijstand aanvragen

U moet zelf geld sparen voor duurzame gebruiksgoederen. Als dit door bijzondere omstandigheden niet lukt, dan kunt u ook bijzondere bijstand aanvragen.

Meer informatie op www.heemskerk.nl.