Sport- en cultuurpas: zwemlessen voor groep 8

Leerlingen van groep 8 van de Heemskerkse basisscholen krijgen zwemlessen (watergymlessen). Dit is onderdeel van de sport- en cultuurpas, een onderwerp dat staat in het coalitieakkoord 2018-2022. De raad neemt in een volgende raadsvergadering een besluit over dit onderwerp.

In het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord is de introductie van een sport- en cultuurpas opgenomen met als doel dat meer mensen gaan sporten. Als eerste invulling is in het coalitieakkoord  het voorstel gedaan om zwemlessen aan te bieden aan 5- en 6-jarigen.  Aan een aantal organisaties is gevraagd welke ideeën zij hebben over de invulling van het onderdeel zwemlessen. Stichting de Waterakkers, zwemvereniging OEZA en Team Sportservice hebben geadviseerd om de zwemlessen aan het doel ‘vergroten van de zwemvaardigheid van kinderen’ te verbinden. Uit praktische overwegingen (zelf op de fiets naar het zwembad, ouders ontzorgen) is ervoor gekozen om kinderen uit groep 8 extra zwemlessen te geven, waardoor zij én meer bewegen én hun zwemvaardigheid vergroten.

Scholen zijn enthousiast over de extra zwemuren

Tijdens de extra watergymlessen wordt de zwemvaardigheid van de kinderen bekeken. Als kinderen minder zwemvaardig zijn of geen zwemdiploma hebben krijgen zij een aanvullend aanbod om hun zwemvaardigheid op peil te brengen. Het plan is ook getoetst bij de scholen en vrijwel alle scholen zijn enthousiast en hebben uitgesproken dat zij mee willen gaan doen. Het is de bedoeling om nog dit schooljaar met de zwemlessen voor 8ste groepers te beginnen.