Sportakkoord: Heel Heemskerk Beweegt

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten tussen het ministerie van VWS, de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In vervolg op het Nationale Sportakkoord is in Heemskerk het afgelopen half jaar met behulp van een sportformateur een lokaal sportakkoord uitgewerkt,  Heel Heemskerk Beweegt. Maar liefst 25 partijen uit sport, onderwijs, zorg en welzijn hebben bijgedragen aan dit akkoord. Het akkoord is goedgekeurd door de Vereniging Sport en Gemeenten. Mede dankzij het intensieve traject  zijn er al verschillende verbindingen en nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen de partijen.

Iedereen in Heemskerk kan sporten en bewegen

Heemskerk wil een vitale en sociale gemeente zijn met actieve Heemskerkers met zorg voor elkaar en met aandacht voor een gezonde leefstijl en voor sport en bewegen. In het lokale sportakkoord staan afspraken tussen lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners in zorg, welzijn en onderwijs en de gemeente over sport en bewegen in Heemskerk. Het akkoord zorgt voor verbinding, kennisdeling en samenwerking tussen de partijen. Met elkaar zorgen de partijen ervoor dat zo veel mogelijk inwoners in Heemskerk  kunnen sporten en bewegen.

Aan de slag in 2020

Wethouder Aad Schoorl is blij met het akkoord. “Dit zorgt voor een mooie versterking van de beleidsnota sport en bewegen 2020-2023 die onlangs door de raad is vastgesteld.  Mede door dit akkoord gaan betrokken partijen meer met elkaar samenwerken. Met het uitvoeringsbudget van het Rijk kunnen we in 2020 een sportregisseur aantrekken die ervoor zorgt dat het akkoord wordt uitgevoerd en dat we met verschillende organisaties aan de slag gaan voor een vitaal en gezond Heemskerk. En niet alleen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. We willen ook dat de buitenruimte aantrekkelijk is om te bewegen en dat sportverenigingen toekomstbestendig zijn. En dat doen we met elkaar!”

Meer partijen zijn welkom

Het sportakkoord is geen statisch document. Partijen kunnen gedurende het gehele jaar aanhaken om deel te nemen aan het akkoord.  Hieronder kunt u het sportakkoord bekijken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marloes Riteco, .