Starterslening Heemskerk populair

Het college wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug blijven geven. Ani Zalinyan, wethouder wonen: “Op dit moment is het bijna onmogelijk om als starter een betaalbare woning te vinden. Een starterslening kan in individuele gevallen net het verschil maken in het wel of niet mee kunnen bieden voor een woning.”

Gebruik starterslening afgelopen jaren toegenomen

In de afgelopen jaren ziet de gemeente een toename van het gebruik van de startersleningen. Dat kan te maken hebben met de stijging van de rentes en de huizenprijzen. Het budget voor het gebruik van de starterslening is bijna bereikt. Daarom vraagt het college aan de raad om het budget te verhogen. Zo kan de gemeente ook in de toekomst starters helpen.

Verhoging budget starterslening

Het college heeft op 21 mei 2024 besloten om de raad voor te stellen het budget voor de startersleningen te verhogen. Dit voorstel wordt behandeld in de commissie Ruimte Wonen en Klimaat (RWK) van 13 juni 2024. Vervolgens adviseert de commissie de raad over de behandeling tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2024. De raad beslist uiteindelijk over het verhogen van het budget.

Zo werkt de starterslening

De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopprijs van het eerste huis en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen bij de bank. De starterslening dekt maximaal 20% van de aankoopkosten. Ook mag het leenbedrag niet hoger zijn dan € 30.000. In de eerste 3 jaar betaalt de starter geen rente en aflossing. De lening wordt aangevraagd via Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Voor het aanvragen heeft u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. De toewijzingsbrief is geen definitieve goedkeuring voor de starterslening. De SVn doet een financiële check en bepaalt of aanvrager definitief in aanmerking komt. SVn bepaalt ook de hoogte van de lening.