Subsidie op duurzame bouwwerken

Het college heeft de subsidieregeling “Groene leges” vastgesteld. Met deze regeling komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om duurzame maatregelen bij aanvragen om omgevingsvergunning te stimuleren.

Met de regeling wordt het mogelijk subsidie te krijgen als een aanvraag om omgevingsvergunning meer duurzame maatregelen heeft dan wettelijke nodig is. Zo wordt er subsidie verstrekt voor de nieuwbouw van gebouwen die aardgasvrij worden gebouwd of een hoge isolatiewaarde hebben. Maar ook bij verbouw van bestaande gebouwen is subsidie mogelijk. Ook hiervoor geldt dat er een hogere isolatiewaarde van vloer, wand en dak moet zijn dan het wettelijke vereiste.

De subsidie is  aan het verschuldigde bedrag aan leges tot een maximum van 3.000 euro. De gemeenteraad heeft 5 juli besloten een begrotingswijziging door te voeren om in totaal 120.000 euro beschikbaar te stellen. De regeling treedt op 1 augustus 2018 in werking  en loopt tot uiterlijk 31 december 2019.

Op deze pagina vindt u meer informatie en kunt u de subsidie aanvragen.