Supermarkten mogen langer open blijven op zondag

Het college heeft groen licht gegeven voor verlenging van de openingstijden van supermarkten op zondagen. Deze beslissing volgt na een grondige draagvlakmeting onder supermarkten, bewoners en direct omwonenden en een evaluatie van de pilot. Het voorstel wordt nog voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de verruiming van de openingstijden.

Nu nog mogen supermarkten in Heemskerk op zon- en feestdagen hun deuren openen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Maar uit de peiling bleek een duidelijke vraag naar langere openingstijden op zondag. Om aan deze vraag tegemoet te komen, voerde de gemeente een proefperiode in van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024, waarin supermarkten open mochten blijven tot 20.00 uur op zondag.

Ruime meerderheid omwonenden en bezoekers voor langere openingstijd op zondag

Na een uitgebreide evaluatie van deze proefperiode, waarbij supermarkten, bewoners en direct omwonenden werden betrokken, blijkt dat er breed draagvlak is voor langere openingstijden op zondag. Zowel supermarkten als klanten zijn tevreden met de ruimere openingstijden. Een enquĂȘte onder inwoners op sociale media laat zien dat 79% van de respondenten gebruik heeft gemaakt van de verlengde openingstijden en dat eenzelfde percentage voorstander is van een permanente regeling. Ook bijna 80% van direct omwonenden is voorstander van permanent langere openingstijden op zondag.