Taalexpert Nel Groen: Mensen vinden lezen en schrijven weer leuk!

Nel Groen

De IJmond-gemeenten hebben hun krachten gebundeld in IJmondWerkt!, die de Participatiewet voor Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen uitvoert.  Het samenwerkingsverband  zorgt ervoor dat  zoveel mogelijk mensen in de IJmond  werken, ook als daar ondersteuning bij nodig is.

Om je werk goed en veilig te doen wordt van je gevraagd dat je Nederlands spreekt, leest en vaak ook schrijft. Ook is het handig als je rekenvaardig bent en met een computer kunt omgaan. Nel Groen helpt de mensen die een traject volgen bij IJmondWerkt! maar al te graag met hun problemen rondom taal, rekenen of digitale vaardigheden. Of Nederlands hun moedertaal is of hun 2e taal, wie vooruit wil kan bij haar terecht.

Nel Groen: ‘Er komt als snel emotie bij kijken als ik praat met laaggeletterde mensen. Vaak hebben ze ondanks  alle goede bedoelingen geen leuke schooltijd gehad en voelen ze zich teleurgesteld of niet gesteund om het beste uit zichzelf te halen. Door weer aan de slag te gaan met de schoolse taken kan dat verdriet of die boosheid weer aan de oppervlakte komen. Ik hoor vaak: “ Ik red me” , “ik heb me erbij neergelegd”, of “ik  ga over een paar jaar met pensioen.” Bij dat laatste roep ik altijd heel hard dat je leven dan nog niet is afgelopen, maar dat je juist nieuwe kansen krijgt om je te ontplooien.

 IJmondWerkt! is voor medewerkers een veilige plek met een prettige sfeer. Ze weten waar ze aan toe zijn en voelen zich gezien. Meedoen aan een taaltraject vraagt van hen om uit hun comfortzone te komen. Om ze er warm voor te maken praat ik terloops met ze. Bij het koffieapparaat, tijdens de lunch, niet te formeel. Het mag best een beetje luchtig en met humor. Eenmaal overstag gaan deelnemers in kleine groepjes aan de slag gaan met praktische opdrachten. Dat varieert van het opstellen van een duidelijke e-mail tot hoe je je OV-chipkaart oplaadt.

Ze mogen zelf kiezen of ze willen werken aan lezen & schrijven, spreken & luisteren, zelfredzaamheid, het vergroten van de woordenschat, rekenen of digitale vaardigheden. Dat is nieuw voor ze.  Die zelfregie houdt deelnemers betrokken en gemotiveerd. We werken met mooi en aansprekend lesmateriaal van Stichting Lezen & Schrijven en van de boekjes makkelijk Lezen voor volwassen  worden ze helemaal enthousiast. Opeens lezen ze spannende verhalen, verhalen over de liefde, gedichten of  levens- en reisverhalen. Prachtig toch! Taal maakt hun wereld groter.

Op de werkvloer wordt vervolgens met elkaar gesproken over wat er in de taallessen gebeurt. “Ik kan het ook!”, zeggen mensen verrast over zichzelf. Dat trekt twijfelaars over de streep. Die denken “Het is toch ook iets voor mij” en gaan alsnog de taaltraining volgen.  Na vele kleine stapjes merken deelnemers opeens dat ze steeds meer begrijpen van de wereld om hen heen. Dat is een mooie ervaring.’

Week van het Taalakkoord

Aanstaande donderdag 16 mei,  wordt door gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland een vernieuwd Taalakkoord ondertekend. Hiermee spreken deze gemeenten met elkaar af ervoor te zorgen dat het lezen van taal voor steeds minder mensen een probleem is.

Er zijn in Velsen tussen de 3.500 en 4.800 mensen die niet goed kunnen lezen, rekenen of met computers kunnen werken. Hierdoor kunnen ze vaak niet of minder goed meedoen in de maatschappij. Het lezen van bijvoorbeeld brieven van de overheid, veiligheidsvoorschriften of bijsluiters bij medicijnen is moeilijk. Ook weten zij vaak niet de weg op het internet en ze zijn vaker werkloos.  Als ze wel werk hebben zijn er soms taalproblemen op de werkvloer.