Uitstel mogelijk van gemeentelijke heffingen voor ondernemers

Door het coronavirus is de behandeling van gemeentelijke heffingen voor ondernemers dit jaar anders. De gemeente heeft maatregelen genomen voor bedrijven en ZZP’ers, die door de situatie moeite hebben om hun heffingen op tijd te betalen. Ook werkt de gemeente aan een (digitaal) ondernemersloket om te zorgen dat vragen niet onbeantwoord blijven.

Wethouder Marieke van Dijk :”Door de landelijke coronavirus maatregelen, zoals het sluiten van eet- en drinkgelegenheden, hebben bedrijven het moeilijk. We willen hen graag een steuntje in de rug geven en dat kan door een aantal maatregelen. Ondernemers en ZZP’ers mogen hun heffingen later of gespreid betalen. Het gaat om heffingen zoals de onroerend zaakbelasting en de riool- en afvalstoffenheffing. Ook verstuurt de gemeente tot 1 juli 2020 geen nieuwe aanslagen. De vervaldatum van al eerder verstuurde aanslagen verschuift naar 1 juli 2020. Dat betekent ook dat heffingsrente en boetes niet gelden tot 1 juli. We hopen dat deze maatregelen ondernemers en ZZP’ers helpen om deze moeilijk tijd door te komen.” De maatregelen gelden voor alle ondernemers, die belastingplichtig zijn in Heemskerk en voor alle gemeentelijke heffingen. De gemeente bekijkt later of deze periode nog verlengd wordt.

Bent u erkend ondernemer in Heemskerk?

Dan staat u bij ons in het systeem als ondernemer en gaan de maatregelen vanzelf voor u in. Let op: als uw bedrijf een automatische incasso voor de heffingen heeft, dan moet u die wel zelf uitstellen. De gemeente doet dit niet.

Bent u ZZP’er in Heemskerk?

De gemeente weet niet of u ZZP’er bent. Daarom moet u zelf actief een aanvraag doen voor deze maatregelen. Hiervoor heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig, dat niet ouder dan 3 maanden is. Stuur deze met uw verzoek in een e-mail naar post@heemskerk.nl. Ook vragen kunt u mailen naar dit adres. Kijk voor meer informatie op www.heemskerk.nl onder coronavirus.