Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders hun baby een dubbele achternaam geven

Ouders kunnen hun baby vanaf 1 januari 2024 een dubbele achternaam geven. Dit wetsvoorstel is op 21 maart 2023 aangenomen

Tot 1811 kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Sinds 1998 is het ook mogelijk om te kiezen voor de naam van de moeder. Met de nieuwe wet kunnen beide ouders ook een dubbele achternaam geven. 

U kunt vanaf 1 januari 2024 gebruik maken van deze optie

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen.

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

Het overgangsrecht is van toepassing als uw oudste kind geboren is geboren op of na 1 januari 2016. Dan kunt u alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 heeft u 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen.

Kiezen voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.