Vanaf september bekendmakingen terug in de krant

De bekendmakingen in de Heemskerkse Courant zijn terug van weggeweest. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar de communicatiemiddelen van de gemeente Heemskerk dat vorig jaar heeft plaatsgevonden. Het gaat om een overzicht van vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en regelgeving die in de week daarvoor zijn gepubliceerd op overheid.nl. Het zijn korte weergaves. De hele tekst is in te zien via de website van de gemeente Heemskerk, www.heemskerk.nl/bekendmakingen.

Helft inwoners wil bekendmakingen in de krant

Met het onderzoek wilde de gemeente Heemskerk inzicht krijgen in hoe inwoners communicatiemiddelen van de gemeente ervaren, welke informatiebehoefte zij hebben en langs welke kanalen zij het beste te bereiken zijn. De helft van de inwoners vond het niet voldoende dat de bekendmakingen alleen digitaal werden gepubliceerd. Het college heeft daarom besloten om een overzicht van bekendmakingen weer wekelijks in de Heemskerkse Courant op te nemen. Dit is een extra service voor inwoners: op basis van dit overzicht kunnen zij besluiten de hele bekendmaking na te lezen via de website. Daarnaast is het al langer mogelijk om bekendmakingen te ontvangen via de app of de e-mailservice van https://overuwbuurt.overheid.nl/.

Per 1 september bekendmakingen in Heemskerkse Courant

Voor de zomer heeft de raad het budget goedgekeurd dat nodig is voor deze extra service. Per 1 september worden de bekendmakingen daarom wekelijks gepubliceerd in de Heemskerkse Courant als onderdeel van het Gemeentenieuws.