Documenten

Veiligheidsregio’s aan de kust trekken één lijn voor de horeca

In de Veiligheidsregio’s die aan de kust liggen gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken t.a.v. eet- en drinkgelegenheden. Horecabedrijven en strandpaviljoens blijven gesloten, m.u.v. het aanbieden van een afhaaloptie voor eten en drinken dat elders wordt geconsumeerd (de zgn. take away). De restaurants zelf, inclusief de bijbehorende terrassen, blijven gesloten.

Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens, die vanaf het strand bereikbaar zijn zonder dat men het strandpaviljoen hoeft te betreden, mogen opengesteld worden. Dat geldt dus niet voor toiletvoorzieningen binnenshuis. Voor het schoonhouden van de toiletten gelden de richtlijnen van het RIVM.

Het verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van strandbedden door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de hele kust. Dit om ongewenste terrasvorming tegen te gaan en eenduidige handhaving mogelijk te maken.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt na consultatie door de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, van zijn collega voorzitters en zijn het resultaat van verzoek van de minister van Justitie & Veiligheid om de aanwijzingen van de minister van VWS en de noodverordening leidend te laten zijn. Dit is besproken tijdens de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad op maandagavond j.l.