Verandering in Apv Heemskerk

De Apv (Algemene plaatselijke verordening) van de gemeente Heemskerk wordt op een aantal onderdelen aangepast. De aanpassingen komen gedeeltelijk doordat er op juridisch gebied dingen zijn veranderd. Ook zijn veranderingen in beleid reden om de Apv aan te passen. De raad beslist over de wijzigingen die nu zijn voorgesteld.

Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

Het is vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid ongewenst dat in openbare plaatsen, in voor het publiek toegankelijke openstaande gebouwen of bij evenementen nog uiterlijk vertoon plaatsvindt dat verband houdt met organisaties die verboden zijn, zoals bij bepaalde motorclubs het geval is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het dragen van kleding met emblemen en opschriften, het gebruik van logo’s op vervoermiddelen zoals motoren, het bezigen van spreuken en dergelijke.

Geen voorwerpen meenemen naar evenementen waarmee de orde verstoord kan worden

Het is verboden om bij een evenement enig gereedschap, voorwerp of middel te vervoeren of bij zich te hebben met de kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren.

Gevaarlijke honden kort aanlijnen

De burgemeester heeft de bevoegdheid om bij gevaarlijke honden een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen. De verplichting om bij een muilkorfgebod de hond altijd kort aan te lijnen, met een lijn met een maximale lengte van 1.5 meter, is nu duidelijker in het artikel opgenomen.

Verbod op stoppen in de berm

Om ongewenst parkeren in de berm tegen te gaan is een artikel in de Apv opgenomen dat het mogelijk maakt om een parkeerverbod voor de berm in te stellen. Het kan soms ook noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het belang van de verkeersveiligheid, om een stopverbod voor de berm in te stellen. Het bestaande artikel is dan ook uitgebreid met de mogelijkheid om een stopverbod voor de berm in te stellen.

Geen vergunning meer nodig voor collecte

Het collecterooster wordt niet meer jaarlijks door het college vastgesteld. Dit heeft als voordeel dat het collecterooster sneller aan de actualiteit kan worden aangepast omdat in de loop van het jaar collecterende instellingen op het collecterooster kunnen worden gezet. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, is voor het houden van de collecte geen vergunning meer nodig.