Verder onderzoek en afstemming naar aanvullend (openbaar) vervoer in Heemskerk

Het Coalitieakkoord 2018-2022 sprak de wens uit om het openbaar vervoer binnen de gemeente extra aandacht te geven. Het idee hierbij was om een beperkt lokaal netwerk op te zetten van elektrisch aangedreven busverbindingen, beginnend bij een verbinding tussen het station en centrum Heemskerk (buurtbus). Bij gebleken behoefte en succes konden andere ‘lijnen’ worden overwogen om te worden ingevoerd.

Een extern adviesbureau heeft eind vorig jaar een verkenning gedaan naar het vervoersaanbod en de vervoersvraag in Heemskerk. Het adviesbureau heeft hiertoe gesproken met diverse stakeholders en gebruikers van het openbaar vervoer in Heemskerk, waarna zij het Onderzoeks- en adviesrapport Aanvullend vervoer gemeente Heemskerk heeft opgesteld.

Op basis van dit rapport heeft het college besloten dat er onvoldoende aanleiding bestaat voor het opzetten van een buslijn tussen station en centrum. Om een betere afstemming tussen de vervoerende partijen in Heemskerk te krijgen en daarmee de Heemskerkse reiziger beter te faciliteren neemt het college nu het initiatief tot het oprichten van een Platform Vervoer.

Binnenkort zullen provincie Noord-Holland, Connexxion en de Heemskerkse vervoerders namens het college een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het dit Platvorm Vervoer. In het platvorm zal besproken worden welke vervoersverbeteringen binnen Heemskerk mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Trompet. De eerste aanbevelingen vanuit het platform zullen later dit jaar aan het college worden aangeboden.