Vitaal en sociaal Heemskerk door sport en bewegen

Heemskerk heeft ambitie als het gaat om sport en bewegen. ‘Door sport en bewegen is Heemskerk vitaal en sociaal. Heemskerkers zijn actief zowel in het georganiseerde sportaanbod als daar buiten en werken samen om het bewegen van iedereen te stimuleren. De omgeving nodigt voor jong en oud uit om te bewegen, waardoor een gezonde leefstijl laagdrempelig en dichtbij is’.

Deze ambitie wil de gemeente bereiken door aan drie doelen te werken. Het eerste doel is ‘toekomstbestendige verenigingen’. De gemeente benut de kracht van sport en de sportinfrastructuur om daarmee naast sportplezier ook positief bij te dragen aan ontmoeting, activering, gezondheid, preventie en mee doen in de samenleving. Het tweede doel is het stimuleren van sporten en bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Alle doelgroepen hebben de kans en worden gestimuleerd om sportief te bewegen. Daardoor zijn meer inwoners van Heemskerk meer gaan sporten en bewegen. Het derde en laatste doel is een stimulerende en uitdagende omgeving inrichten, die uitnodigt om te bewegen. Sportverenigingen, andere sportaanbieders en individuele sporters beschikken over voldoende, kwalitatief goede en toekomstbestendige (multifunctionele en duurzame) voorzieningen die het bewegen gemakkelijk, laagdrempelig (onder andere betaalbaar) en dichtbij brengen. Inwoners kunnen op hun eigen manier en moment met plezier bewegen. Door gebruik van innovatieve middelen in de binnen- en openbare ruimte wordt het aantrekkelijk voor inwoners uit de wijde omgeving om te bewegen en te sporten.

‘Iedereen doet mee’

De komende maanden gaat de gemeente aan de slag om een plan van aanpak te maken om de ambitie en de doelen handen en voeten te geven. Heemskerkse organisaties en bewoners worden gevraagd om mee te denken over de uitwerking én om een rol te hebben in het realiseren. Vanuit hun kennis, expertise en perspectief kunnen juist zij de stappen bepalen die nodig zijn om te komen van hoe het nu is, naar hoe we het willen. Via de initiatieven die er al zijn wil de gemeente de inwoners bereiken die wel willen sporten en/of bewegen, maar geen lid zijn van een vereniging, de kwetsbare inwoners en de inwoners die wel willen bewegen, maar niet willen of kunnen sporten.