Documenten

Volgende stap voor nieuwbouw Cornelis Geelvinckstraat

Wethouder Krijn Rijke (links) en directeur Sjoerd Hooftman (Woonopmaat) tekenen de intentieovereenkomst
Wethouder Krijn Rijke (links) en directeur Sjoerd Hooftman (Woonopmaat) tekenen de intentieovereenkomst

De nieuwbouw van woningen in het gebied rond de Cornelis Geelvinckstraat is weer een stapje dichterbij gekomen. Woonopmaat en de gemeente Heemskerk hebben een intentieovereenkomst afgesloten voor de sloop en nieuwbouw van de 52 eengezinswoningen. Het gaat om het gebied binnen de grenzen van de Cornelis Geelvinckstraat, de Dirk van der Leckstraat, de Jan van Kuikweg en de Beatrix van Dongenstraat.

De gemeente en Woonopmaat gaan onderzoeken of zij een mix van kleine en grote eengezinswoningen en appartementen in de sociale huur kunnen terugbouwen. Het moeten zeker 52 woningen worden, maar het liefst rond de 75, omdat er een grote behoefte aan woningen is. Vooral aan huurwoningen voor mensen met de laagste inkomens. Ook de hele omgeving krijgt een opknapbeurt.

Slopen en nieuwbouw gunstiger dan opknappen woningen

In de intentieovereenkomst staan de onderwerpen waarover de gemeente en Woonopmaat afspraken met elkaar maken om tot een samenwerking te komen. Eerder heeft Woonopmaat uitgebreid de mogelijkheden onderzocht om de 52 eengezinswoningen rond de Cornelis Geelvinckstraat op te knappen. Uiteindelijk bleken de kosten van opknappen niet op te wegen tegen de kosten van sloop en nieuwbouw. Uit een enquête bleek ook dat circa 80% van de bewoners de voorkeur geeft aan sloop en nieuwbouw boven renovatie.

Na het uitwerken van een stedenbouwkundige verkenning komt er meer zicht op de totale kosten.

Dan weet Woonopmaat wat het bouwen van de woningen gaat kosten en dan weet de gemeente wat het gaat kosten om de grond bouw- en woonrijp te maken. Pas op dat moment bekijken de gemeente en Woonopmaat de (financiële) haalbaarheid en nemen zij een definitief besluit over de sloop en nieuwbouw. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2021 gaat gebeuren.