Voordracht Koninklijke onderscheidingen Heemskerk

Iedereen die een inwoner van Heemskerk wil voordragen voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de lintjesregen 2019 moet vóór 15 juni 2019 bij de burgemeester van Heemskerk een voorstel hiervoor indienen. Om voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te komen dient een persoon zich op vrijwillige basis langdurig en/of intensief voor de samenleving te hebben ingezet. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met mevrouw M. van der Plaat van de gemeente Heemskerk, telefoon 0251-256 852 of via e-mail. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook kan zij precies uitleggen hoe u te werk moet gaan.