Documenten

Waardevolle gemeentebomen nu ook op de Groene Kaart

De Groene Kaart is aangepast en definitief vastgesteld door het college. Op de Groene Kaart staan alle waardevolle bomen, zowel particuliere bomen als gemeentebomen in Heemskerk. Voor waardevolle particuliere bomen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd als de eigenaar de boom wil weghalen. Tot voor kort moest dat ook voor álle gemeentebomen. Maar dit is veranderd. De gemeentebomen zijn nu ook onderverdeeld in waardevol en niet waardevol. Voor de waardevolle bomen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd als de gemeente de boom wil weghalen, voor de overige bomen niet.

Over de wijzigingen in de Groene Kaart konden inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal hun mening geven. Inwoners konden aangeven of een boom waardevol is of juist niet. We hebben verschillende reacties ontvangen. Daardoor hebben we een aantal bomen alsnog als waardevol op de groene kaart geplaatst.

Hoe meer punten een boom scoort hoe waardevoller

Een boom is waardevol als deze hoog scoort qua leeftijd, natuurwaarde, cultuurhistorische betekenis, ecologische waarde, etc. Op basis hiervan heeft de gemeente de eigen bomen beoordeeld. Bomen die niet aangeplant zijn als boom, zijn minder waardevol. Dit zijn vooral de bomen in een bosplantsoen. Het zijn uitlopers die in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot boom.

Inwoners kunnen in beroep

Inwoners die het niet eens zijn met de wijzigingen op de Groene Kaart kunnen binnen zes weken na publicatie in beroep. Bekijk de Groene Kaart: