Waardevolle gemeentebomen nu ook op de Groene Kaart

De Groene Kaart is aangepast. Op de Groene Kaart staan alle waardevolle bomen, zowel particuliere bomen als gemeentebomen in Heemskerk. Voor de waardevolle particuliere bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd als de eigenaar de boom wil weghalen. Tot voor kort moest dat ook voor √°lle gemeentebomen. Maar dit is veranderd. De gemeentebomen zijn nu ook onderverdeeld in waardevol en niet waardevol. Voor de waardevolle bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd als de gemeente de boom wil weghalen, voor de overige bomen niet. 

Hoe meer punten een boom scoort hoe waardevoller

Een boom is waardevol als deze hoog scoort qua leeftijd, natuurwaarde, cultuurhistorische betekenis, ecologische waarde, etc. Op basis hiervan heeft de gemeente de eigen bomen beoordeeld. Bomen die niet aangeplant zijn als boom, zijn minder waardevol. Dit zijn vooral de bomen in een bosplantsoen. Het zijn uitlopers die in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot boom.

De gemeente haalt de overige bomen niet zomaar weg

Het is niet zo dat de gemeente geen waarde hecht aan deze bomen. Heemskerk is een groene gemeente en dat moet zo blijven. Elke boom telt! Maar als de gemeente bepaalt dat een van deze bomen weg moet dan is daar een goede reden voor. En omdat een kapvergunning voor de meeste gemeentebomen wordt afgegeven kost dit onnodig tijd en geld. Deze bomen kunnen dan ook zonder kapvergunning worden weggehaald. Wel wordt de buurt daarvan op de hoogte gebracht. 

De aangepaste Groene Kaart is nog niet vastgesteld

Voordat de Groene Kaart door het college wordt vastgesteld kunnen inwoners de kaart bekijken. Inwoners kunnen aangeven of een boom naar hun mening waardevol is of juist niet. En of het bomenoverzicht compleet is. De Groene Kaart is in juni 2019 nog aangepast aan de meest actuele situatie. Het kan dus zijn dat er op de kaart bomen staan die inmiddels weggehaald zijn of dat er bomen zijn bijgeplant.

Reageren op de aangepaste Groene Kaart

Vanaf 5 november ligt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis. De groene kaart is ook digitaal beschikbaar. Gedurende deze termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Het is ook mogelijk om te reageren via post@heemskerk.nl. Voor nadere inlichtingen of het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Beleid & Projecten, telefoonnummer 140251. Zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

Digitaal reageren

Via onderstaande link kunt u digitaal reageren op de Groene Kaart. Op de kaart kunt u aangeven of u een waardevolle boom op de kaart mist. Op de kaart staan met groene (waardevolle gemeentebomen), paarse (waardevolle priv√©bomen) en roze (overige gemeentebomen) stippen de bomen aangegeven.

Digitale Groene Kaart