Week van de alfabetisering

Van 9 tot en met 15 september, is het de “week van de alfabetisering “. In de week van de alfabetisering is er extra aandacht  voor iedereen die de Nederlandse taal minder goed beheerst.  Het gaat over volwassenen die op school wel Nederlands hebben geleerd maar om de een of andere reden minder vaardigheid in onze taal hebben opgedaan, maar ook om mensen die oorspronkelijk een andere taal hebben geleerd en een betere kennis van het Nederlands nodig  hebben om mee te kunnen doen aan de samenleving. 

De Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) zet zich op velerlei manieren in voor de laatste groep, de zogenaamde anderstaligen. Zij doen dit onder andere door het aanbieden van taalmaatjes, een taalcarrousel en ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen. Maandag 9 september trapte wethouder Aad Schoorl het nieuwe seizoen van SPA af.  Aad Schoorl onderschreef het belang van taal als middel om te kunnen participeren in de Heemskerkse samenleving en bedankte SPA en de vrijwilligers voor hun  inzet en expertise. Tijdens de bijeenkomst werd de coördinator van Stichting SPA , Esther Tromp, genomineerd voor de Taalheldenprijs 2019. Zij wordt genomineerd als bruggenbouwer: een persoon die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.