Wijziging bestemmingsplan maakt komst Welzijnskwekerij mogelijk

Het college stemt in met een wijziging in het bestemmingsplan ‘Heemskerk buitengebied 2017’. Door de wijziging is het voor Stichting Welzijnskwekerij alsnog mogelijk om te vestigen aan de Voorweg.  In 2015 werd het plan eerder afgewezen omdat het binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk is om de kwekerij in volle omvang op de gewenste locatie te vestigen.  Stichting Welzijnskwekerij wil één grote kwekerij realiseren waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken.

Op de locatie aan de Voorweg / Wijk aan Duinpad in Heemskerk waar de kwekerij wil vestigen, is het nu niet toegestaan om te bouwen. In het bestemmingsplan ‘Heemskerk buitengebied 2017’ zijn ter bescherming van het Natura2000gebied beperkte bouwvlakken opgenomen. In de buurt van de beoogde plek is een ongebruikt deel van een bouwvlak waar wel gebouwd mag worden. Door dit stuk grond ‘op papier’ te verplaatsen/toe te wijzen aan de locatie voor de kwekerij, wordt het toch mogelijk om een bedrijfsruimte te bouwen. De gemeente Heemskerk is blij dat de komst van de kwekerij, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan werken, hierdoor alsnog mogelijk is.

Wijzing bestemmingsplan ter inzage

Vanaf 3 juni 2019 ligt het (ontwerp)wijzigingsbesluit met de bijbehorende stukken zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken bij het college. Zienswijzen worden meegewogen bij de definitieve besluitvorming.