WOONopMAAT en gemeente Heemskerk tekenen voor nieuwbouw Debora Bakelaan

Wethouder Frank Frowijn en Sjoerd Hooftman, directeur WOONopMAAT, snijden een taart aan

Op vrijdag 22 december 2017 hebben WOONopMAAT en de gemeente Heemskerk de samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de herstructurering van de flats aan de Debora Bakelaan, het omliggende openbare gebied én de reconstructie van de Tolweg mogelijk maken. In de samenwerkingsovereenkomst staan de onderwerpen waarover de gemeente en WOONopMAAT afspraken met elkaar maken om tot realisatie van dit ambitieuze project te komen.

Beide partijen kiezen voor sloop en nieuwbouw, omdat dit de kwaliteit van de woningen en de leefomgeving aanzienlijk kan verbeteren. Een stedenbouwkundige visie vormt onderdeel van de overeenkomst.

Het voorstel is om na de sloop van de vier flats drie woontorens terug te bouwen met in totaal 192 sociale huurwoningen, zodat de woningen beschikbaar blijven voor de laagste inkomensgroepen. Niet alleen de flats worden vervangen, ook de hele omgeving krijgt een opknapbeurt. Belangrijk element daarin is de reconstructie van de Tolweg in een verkeersveilige variant, als een zogenoemde ‘Parkweg’. Zo zijn er kansen om meer veilige verbindingen aan te leggen tussen de woonwijk Slotheerenbuurt en het park Assumburg, met een beter zicht op en een veilige toegang tot Slot Assumburg.