Documenten

Zes nieuwe ondergrondse restafvalcontainers

Er zijn in november 2020 57 locaties voor ondergrondse containers vastgesteld. Op 6 van deze 57 locaties is ondanks het voorbereidende onderzoek de plaatsing van de container verhinderd door onverwacht leidingwerk in de grond. Voor 5 van deze locaties zijn alternatieven gezocht die een nieuwe zienswijze-procedure doorlopen hebben. De zienswijzen zijn op de website van Heemskerk terug te lezen. 1 Locatie is komen te vervallen. Hier was geen uitvoerbaar alternatief voor beschikbaar. 5 Locaties voor de containers zijn gewijzigd.

Nieuwe gewijzigde locaties voor ondergrondse containers

De gewijzigde locaties waar ondergrondse containers komen zijn:

AB29   Tuinfluiter naast nummer 9

CM07   Vroegeling ter hoogte van nummer 27

CM09   Commandeurslaan op de hoek met de Vlierhof, naast Vlierhof 2

CM10   Oosterstreng in het verlengde van de parkeerhaven.

KB20   Ridder Arnoudlaan hoek Kerkweg aan de kant van de  nummers 19-27

Een nieuwe locatie voor ondergrondse container Broekpolder

Voor Broekpolder is een gelijk traject doorlopen, al gaat het hier om herverdeling van de verschillende afvalsoorten over de bestaande locaties met ondergrondse containers. In het geval van de Stroomwal was een goede herverdeling niet mogelijk en is op verzoek van bewoners een extra containerlocatie gezocht en gevonden. Dit betreft:

BP59   Stroomwal, tussen de huisnummers 28 en 30

Lees meer op onze pagina Afval.