Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Divers brief- en muntgeld
Divers brief- en muntgeld

Gemeentelijke belastingen/tarieven

Een gemeente is voor zijn inkomsten voornamelijk afhankelijk van de algemene uitkering, die rechtstreeks van het rijk wordt ontvangen. Daarnaast bestaat op grond van de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten de mogelijkheid om eigen inkomsten te krijgen uit belastingen. De laatste jaren is de gemeente steeds meer afhankelijk geworden van de eigen belastingheffing als bron van inkomsten. Een belasting kan pas worden geheven of verhoogd na een besluit van de gemeenteraad.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden