Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Betaling via automatisch incasso

De gemeentelijke belastingen kunt u via automatische incasso in meer termijnen dan het standaard aangeboden aantal (1) betalen. De gecombineerde aanslag (onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting) wordt dan in 10 termijnen van uw rekening afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats aan het einde van de maand die volgt op de dagtekening van het aanslagbiljet. De daarop volgende termijnen worden afgeboekt aan het einde van de opvolgende maanden. Als u al gebruik maakt van automatische incasso hoeft u dit niet elk jaar opnieuw aan te vragen. De machtiging loopt automatisch door.

Betaalt u nog niet via automatische incasso, dan kunt u via de website een machtigingsformulier downloaden of digitaal aanvragen, of telefonisch aanvragen via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0251. Het machtigingsformulier moet ingevuld en ondertekend terug worden gestuurd naar de gemeente. Dit kan via het antwoordnummer dat op het machtigingsformulier is vermeld. Een automatische incasso is alleen mogelijk voor aanslagen tot € 2.000,00.

Voldoende saldo?

Als het bedrag niet kan worden afgeboekt, bijvoorbeeld omdat er te weinig saldo op uw rekening staat, worden er bij de eerstvolgende afboeking twee termijnen afgeschreven. Indien voor een tweede keer geen afboeking kan plaatsvinden, vervalt de mogelijkheid van automatische incasso en daarmee tevens de mogelijkheid om in meer termijnen te betalen. Wanneer u denkt de aanslag niet te kunnen betalen, kijk dan of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Financieel administratieve zaken (FAZ) via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0251.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden